Giàn phơi đồ xếp ngang nhôm trắng

Phơi quần áo bằng giàn phơi thông minh điều khiển từ xa

Giàn phơi đồ xếp ngang nhôm trắng

Lắp đặt giàn phơi thông minh điều khiển bằng Remote

Giàn phơi thông minh điều khiển từ xa