Cửa lưới xếp tay nắm âm có ray dùng cho cửa sổ

Cửa lưới xếp tay nắm âm có ray (dùng cho cửa sổ), cửa lưới xếp tay nắm âm kéo dễ dàng hơn tiện lợi hơn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng lại vừa túi tiền.